Groen Uithoorn – ja natuurlijk!

Groen Uithoorn zit al sinds 2010 in de gemeenteraad. Groen Uithoorn is een lokale partij met aandacht voor mens, dier en natuur in Uithoorn en de Kwakel.  Een groene leefomgeving begint bij Groen Uithoorn. Om dit te realiseren zoeken we zoveel mogelijk de samenwerking met de andere partijen in de gemeenteraad.

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2022

Graag stellen wij onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 aan u voor.

Onze lijsttrekker Jeroen Albers: Jeroen is sinds 2014 betrokken bij Groen Uithoorn. Vanaf 2018 zit hij in de gemeenteraad. Jeroen is financieel deskundig en hij let nauwgezet op het huishoudboekje van de gemeente. Hij zet zich in voor een financieel gezonde gemeente en wil voorkomen dat er bovenmatige belastingverhogingen nodig zijn. Jeroen is zeer bewogen met het realiseren van woningen in Uithoorn en de Kwakel, indien passend in de beschikbare ruimte.

Nummer 2 op de lijst is Willem Körnmann. Willem heeft ruime politieke ervaring als vicevoorzitter van het Participatie Platform, als fractie assistent en momenteel als raadslid. Zijn vrijwilligerswerk als beheerder van de Kinderboerderij De Olievaar doet hij met veel  enthousiasme en met grote inzet. Samen met een vrijwilligersteam heeft hij hard gewerkt aan de heropening van de kinderboerderij in 2016. Willem zet zich in voor het behoud van al het groen in Uithoorn en de Kwakel, met name het Libellebos draagt hij een warm hart toe. Als imker weet hij hoe belangrijk de biodiversiteit is voor alles wat groeit en bloeit. 

Nummer 3  op de lijst  is Jacinta Güppertz. De laatste 18 jaar heeft zij gewerkt als manager en vervangend directeur in een Vrouwenopvang. Haar politieke ervaring heeft zij opgedaan bij het Participatieplatform in Uithoorn. Jacinta heeft zich altijd ingezet voor mensen die niet goed worden gehoord, die de weg niet weten in de maatschappij en die altijd een stap harder moesten lopen.  

Nummer 4 op de lijst is Joke de Wolde. Joke woont al meer dan 30 jaar in Uithoorn. Naast haar werk heeft zij altijd vrijwilligerswerk gedaan. De eerste jaren in het bestuur van bibliotheek Uithoorn, daarna meer dan 10 jaar in het bestuur van Stichting Fort aan de Drecht en momenteel werkt zij als vrijwilligster op de kinderboerderij De Olievaar. Joke is betrokken bij het dierenwelzijn, zij is trots op het keurwerk ‘diervriendelijke kinderboerderij’ dat de kinderboerderij als een van de weinige kinderboerderijen in Nederland heeft gekregen. 

En nummer 5 op de lijst is Nicolien van der Kar. Zij werkt in een dagopvang  voor mensen met dementie en eenzame ouderen. Ik was altijd een verkoopster in hart en nieren, maar heb de ommekeer gemaakt naar mijn huidige beroep. Mijn lust en mijn leven. Met de cliënten wandelen we graag bij mooi weer, en fietsen we door de natuur op onze duo fiets. 

Wat wil Groen Uithoorn voor Uithoorn en de Kwakel

Groene leefomgeving

 • Wat groen is moet groen blijven
 • Iedereen recht op een groene leefomgeving
 • Geen bebouwing in het Libellebos
 • Beter onderhoud van het groen in de wijken.
 • Gemeentegroen overdragen aan de zorg van inwoners of in beheer geven bij de inwoners (groenadoptie).
 • Minder tegels in de tuinen – alternatief voor ‘operatie steenbreek’
 • Meer ruimte voor openbaar groen in bestaande wijken en in nieuwbouw wijken
 • Meer groen recreatie in de gemeente
 • Snelle start aanleg Legmeerbos
 • Opzetten bomen beleidsplan

Dierenwelzijn

 • Uitbreiden bijensnelweg ‘honey highway’ voor de wilde bijen in Uithoorn
 • Aanpassen maaibeleid met aandacht voor insecten en bijen
 • Geen jachtvergunningen meer afgeven
 • Aandacht voor de egels: geen bladkorven of maak de bladkorven egelproof
 • Laat bladeren in de borders liggen, verbeteren van de biodiversiteit
 • Informatie door gemeente over verantwoord huisdierenbezit
 • Ondersteuning gemeente voor dierenbuddy project

Zorg en maatschappij:

 • Iedereen telt mee, we zorgen voor elkaar want we zijn een gemeenschap
 • we willen politiek en inwoners bij elkaar brengen en meer samen laten werken
 • we zoeken contact met bewoners in de wijken zodat wij weten wat er speelt
 • investeren in het terugdringen van gezondheidsverschillen
 • we streven naar kortere wachtlijsten voor hulp
 • Armoedebestrijding
 • Aanpak ongeletterdheid
 • Aanpak schuldenproblematiek inwoners
 • Meer aandacht voor wat er achter de voordeur gebeurt
 • Preventief in gesprek met ouders (over hun kinderen vanaf de basisschoolleeftijd)

Wonen:

 • Meer betaalbare woningen en bevorderen van doorstroming
 • Eigen woonplicht voor alle woningen
 • Woningbouw inpassen op bedrijventerreinen.
 • De hoogte inbouwen met aandacht voor de leefomgeving
 • Huizen bouw ja, maar altijd in de juiste context
 • Creatief naar woonalternatieven kijken, bijvoorbeeld tijdelijke woningen (30 jr)
 • Toezicht van gemeente op naleving afspraken Eigen Haard verbeteren

Samenleving:

 • Ruimte voor kinderspeelplaatsen in nieuwbouw wijken
 • Subsidie voor maatschappelijke vrijwilligersorganisaties zoals Kinderboerderij De Olievaar
 • Aandacht voor historisch erfgoed
 • Maandelijks spreekuur voor de inwoners
 • Communicatie/Participatie Omgevingswet goed ter hand nemen

Veiligheid

 • Inbraakpreventie
 • Aanpak onveilige plekken
 • Aanpak jeugdoverlast
 • Goed werkende straatverlichting
 • Betere verlichting voor fietspaden
 • Meer inzet van ‘smileys’ en doe iets met de informatie
 • Beter onderhoud van de trottoirs in de wijken

Milieu:

 • Gezonde leefomgeving voor de inwoners van Uithoorn en De Kwakel
 • Schiphol: krimp van Schiphol
 • Ondersteuning werkgroep Schiphol/Push
 • Lange termijn doelstelling is sluiting secundaire Aalsmeerbaan
 • Afval reductie moet krachtig ter hand genomen worden.
 • Liever zonnepanelen dan windmolens in de gemeente
 • Maak tuinmachines van onderhoudsdiensten gemeente elektrisch

Veilig verkeer Uithoorn en De Kwakel

 • Veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers
 • Bredere en meer (snel)fietspaden voor elektrische fietsen
 • Meer 30 km zones in de wijken
 • Voldoende bus capaciteit moet behouden blijven ondanks de komst van de tram

Sport en cultuur:

 • Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen
 • Betere samenwerking tussen gemeente, scholen en sportverenigingen
 • Culturele uitingen omarmen
 • Initiatieven fonds promoten
 • Openbare sporttoestellen plaatsen

Economie:

 • Vitale bedrijventerreinen met ingepaste woonmogelijkheden
 • Ruimte voor verantwoorde groei tuinbouw
 • Stimuleren van circulair ondernemerschap
 • Accent op duurzaamheid en plastic reductie

Hoe betalen we onze wensen?

 • We betalen onze wensen door ons motto ‘snoeien doet bloeien’
 • We zijn kritisch op kostbare projecten waar inwoners niet om hebben gevraagd
 • We willen Uithoorn financieel gezond houden en voorkomen dat er bovenmatige belastingverhogingen nodig zijn.
 • Jaarlijkse evaluatie en rekenschap over alle projecten

We zoeken kandidaten voor de komende verkiezingen in maart 2022. Wil je meer informatie?

neem dan contact op met Jeroen Albers (Fractievoorzitter en gemeenteraadslid) 06-44584492 of mail: info[at]groenuithoorn.nl

Blijf op de hoogte en volg ons op Facebook: