LIEVER GROEN UITHOORN DAN GRIJS!!!

Ons team

Zit sinds 2010 in de gemeenteraad.

Dit is wat Groen Uithoorn wil.

Groene woonomgeving:

Afbeeldingsresultaat voor tegeltaks

 • Korting op de gemeentebelasting als je tuin voor 2/3 groen is (i.v.m. afvoer regenwater en minder belasting riool)
 • Korting op de gemeentebelasting als je een regenton aansluit op je regenpijp
 • Minder asfalt en meer groen in Uithoorn (groen kost minder dan asfalt)
 • De stoepen en het groen in de wijk worden beter onderhouden
 • We dragen gemeentegroen over aan inwoners of geven het in beheer(groenadoptie)
 • We werken samen met Schiphol, Amstelveen, Aalsmeer en Haarlemmermeer om geluidsoverlast van vliegtuigen te beperken.
 • We willen dat Schiphol geluidsisolatie voor woningen aanbiedt.

Zorg en maatschappij:

                                                                                                           

 • We zorgen en helpen elkaar want we zijn een gemeenschap
 • Meer levensloopbestendige woningen voor ouderen
 • Genoeg verpleegplekken voor ouderen in Uithoorn
 • Meer betaalbare huurwoningen
 • Gratis lidmaatschap sportvereniging voor basisschool kinderen                                    (geldt ook voor muziek of culturele vereniging)
 • Kinderboerderij krijgt weer subsidie van de gemeente
 • Alle kinderen in Uithoorn krijgen weer schoolzwemmen

Diervriendelijk:

 • We respecteren dierenwelzijn!
 • Afschaffen hondenbelasting( scheelt bijna 100 euro per hond per jaar!)

Veilig verkeer Uithoorn:

 • Betere en meer (snel)fietspaden
 • Veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers:
  • Watsonweg
  • Laan van Meerwijk
  • Maximalaan
  • Rotonde Prins Bernardplein/dorpscentrum
 • Uithoorn en De Kwakel zijn er niet om “doorheen te scheuren”

Minder belasting betalen:

 • Afschaffing van de hondenbelasting
 • Korting op rioolheffing als je achtertuin tenminste 2/3 groen is of een regenton.

Hoe betalen we het allemaal?

 • We betalen onze wensen door ons motto “snoeien doet bloeien” en niet door belastingverhoging
 • En we stoppen met kostbare projecten waar inwoners niet om hebben gevraagd!
 • Financiële meevallers worden grotendeels ingezet om onze te hoge schulden af te lossen. We willen Uithoorn weer financieel gezond maken en voorkomen dat er toch weer belastingverhogingen nodig zijn.

Groene groet,, Jeroen Albers(fractievoorzitter)

Jeroen Albers(fractievoorzitter)                 

Charles Couzijn (commissielid)

Contact:

charles.couzijn@tele2.nl

06-28887984

Zie ook onze facebook pagina