LIEVER GROEN UITHOORN DAN GRIJS!!! En we zoeken kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dus als je in de gemeenteraad wilt…

Zit al sinds 2010 in de gemeenteraad. We zijn nu bezig om kandidaten te zoeken voor de komende verkiezingen in maart 2022. Dus wil je kandidaat worden of helpen, neem dan contact op met Jeroen Albers 06-44584492 of mail: info@amstellandadministraties.nl.

Dit is wat Groen Uithoorn wil.

Wonen:

 • Meer betaalbare woningen
 • Woningbouw inpassen op bedrijventerreinen
 • De hoogte inbouwen

Openbare ruimte:

 • De stoepen en het groen in de wijk worden beter onderhouden
 • We dragen gemeentegroen over aan inwoners of geven het in beheer(groenadoptie)
 • Liever zonnepanelen dan windmolens in de gemeente

Schiphol:

 • We werken samen met Schiphol, Amstelveen, Aalsmeer en Haarlemmermeer om geluidsoverlast van vliegtuigen te beperken
 • Ondersteuning werkgroep Schiphol

Zorg en maatschappij:

                                                                                                          

 • Kortere wachtlijsten voor hulp
 • Armoedebestrijding
 • Aanpak ongeletterdheid
 • Aanpak schuldenproblematiek inwoners

Diervriendelijk:

 • We respecteren dierenwelzijn!
 • Verlagen hondenbelasting tot het benodigde niveau en gebruiken het niet als extra inkomsten

Veilig verkeer Uithoorn:

 • Betere en meer (snel)fietspaden electrisch fietsen
 • Meer 30 km zones in de gemeente
 • Veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers

Economie:

 • Vitale bedrijventerreinen
 • Ruimte voor verantwoorde groei tuinbouw

Groene groet,

Jeroen Albers(fractievoorzitter)

06-44584492

                 

info@amstellandadministraties.nl

Zie ook onze facebook pagina