LIEVER GROEN UITHOORN DAN GRIJS!!!

Zit al sinds 2010 in de gemeenteraad. We zijn een positief constructieve partij. We zijn op zoek naar een balans tussen een gezonde leefomgeving en goede voorzieningen voor onze inwoners in Uithoorn en De Kwakel.  Om dit te realiseren zoeken we zoveel mogelijk de samenwerking met de andere partijen in de gemeenteraad.

Kandidatenlijst(in opbouw) gemeenteraadsverkiezingen 2022

Onze nummer 1 Jeroen Albers de lijsttrekker:  Jeroen is al sinds 2014 betrokken bij Groen Uithoorn. Vanaf 2018 zit hij in de gemeenteraad. Hij is zeer bewogen met het realiseren van woningen in Uithoorn en de Kwakel en de openbare ruimte, zoals onderhoud van het groen in Uithoorn en de Kwakel. Jeroen is  ook financieel deskundig en let nauwgezet op het huishoudboekje van de gemeente en de hoogte van de belastingen.

Onze nummer 2 is Willem Kõrnmann. Hij is zeer betrokken bij de Kinderboerderij daarnaast…

Onze nummer 3 is Jacinta Gürpperzt. Al voormalig zorgmedewerkster is zij zeer betrokken bij de brede aspecten van het sociaal domein in Uithoorn en de Kwakel.

Onze andere toppers voor de lijst zijn (Wellicht jij?)

Dit is wat Groen Uithoorn wil.

Wonen:

 • Meer betaalbare woningen
 • Woningbouw inpassen op bedrijventerreinen
 • De hoogte inbouwen

Openbare ruimte:

 • De stoepen en het groen in de wijk worden beter onderhouden
 • We dragen gemeentegroen over aan inwoners of geven het in beheer(groenadoptie)
 • Liever zonnepanelen dan windmolens in de gemeente
 • Zuinig op historisch erfgoed.

Klimaat:

 • Verbeteren afvoer overtollig regenwater
 • Meer verkoeling/schaduw door plaatsing bomen
 • Stimuleren energiebesparende maatregelen woningen

Schiphol:

 • We werken samen met Schiphol, Amstelveen, Aalsmeer en Haarlemmermeer om geluidsoverlast van vliegtuigen te beperken
 • Ondersteuning werkgroep Schiphol

Zorg en maatschappij:

                                                                                   

 • Korte wachtlijsten voor hulp
 • Meer aandacht voor veiligheid in de buurt
 • Aanpak ongeletterdheid
 • Buuthuizen openhouden
 • Burgerraden initiëren
 • Meer aandacht voor vergeten jongeren.

Diervriendelijk:

 • We respecteren dierenwelzijn!

Veilig verkeer Uithoorn:

 • Betere en meer (snel)fietspaden electrisch fietsen
 • Meer 30 km zones in de gemeente
 • Veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers

Economie:

 • Vitale bedrijventerreinen
 • Ruimte voor verantwoorde groei tuinbouw

Groene groet,

Jeroen Albers(fractievoorzitter en gemeenteraadslid)

06-44584492

                 

info@amstellandadministraties.nl

Zie ook onze facebook pagina